CASE EVIDENSIA ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT

Evidensia on Suomen suurin eläinlääkäripalveluita tarjoava yritys, joka muodostui vuonna 2015 Univetin ja Animagin yhdistyttyä. Evidensiassa työskentelee yli 700 eläinlääkäripalveluiden ammattilaista yli 50 toimipisteessä Helsingistä Rovaniemelle. Kliinisen työn korkean laadun lisäksi Evidensia haluaa tarjota myös parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Visual Design Finland VDF Oy valittiin toteuttamaan yli 50 eläinlääkäriaseman ja –sairaalan asiakastilojen sekä pääkonttorin toimistotilojen suunnittelu ja sisustus.

”Palvelumme korkea laatu on meille ensiarvoisen tärkeää ja tiloilla on merkittävä rooli osana asiakkaan palvelukokemuksen syntymistä. Haluamme eläinlääkäriasemiemme tilojen olevan toimivat ja viihtyisät sekä asiakkaalle että potilaaksi tulevalle lemmikille. Ne viestivän asiakkaillemme laadusta ja huolenpidosta heti ensi kohtaamisesta lähtien. ”, Kaisa Barkman taustoittaa Evidensian päätöstä panostaa tilasuunnitteluun ja asiakasviihtyvyyteen.

Evidensian vastaanotolle astuessa asiakas kohtaa raikkaan ympäristön, jossa asiakkaan ja lemmikin viihtyvyys on huomioitu miellyttävillä kalusteilla ja niiden harkitulla sijoittelulla sekä brändin mukaisella värimaailmalla. Isot eläinkuvat ja lemmikkiasiakkaiden valokuvat seinällä luovat kodikkuutta ja kertovat potilaiden tärkeydestä evidensialaisille.

”Tilojen konseptoinnissa meille tärkeintä oli se, miten asiakastilat toimivat käytännössä tukien lemmikin hoitoa ja millainen tunnelma tilassa syntyy. VDF:n Sini Haverinen osasi hienosti yhdistää nämä kaksi asiaa. Sini – itsekin lemmikinomistajana – osasi huomioida asioita, jotka parantavat asiakkaan käyntikokemusta lemmikin kanssa. Esimerkiksi kissoille ja koirille on monessa toimipaikassamme erilliset odotustilat. Odotustiloissa on pyritty riittävään väljyyteen ja niissä on eroteltuja odotusalueita siltä varalta, että asiakas haluaa vetäytyä omaan rauhaansa sairaan lemmikkinsä kanssa. Tilat viestivät asiakkaalle entistä paremmin huolenpitoa ja sitä, mitä palveluja ja tuotteita eläinlääkäriasemalla lemmikille tarjotaan. Odottaessa omistaja voi lukea seiniltä vinkkejä lemmikinhoitoon. Vastaanottohuoneiden numerot ja eläimiin liittyvät opasteet on sijoitteltu kekseliäästi lemmikin katseen korkeudelle. Lemmikit ovat todentotta meille tärkeitä ja tervetulleita!”

Evidensian toimipisteet sijaitsevat ympäri Suomen eikä suunnittelijalla ollut projektin kiireisestä aikataulusta johtuen mahdollisuutta käydä katsomassa kaikkia kohteita paikan päällä. Evidensia ja VDF laativatkin yhdessä tehokkaan konseptin, joka mahdollisti etäsuunnittelun.

”50:n toimipisteemme suunnittelu oli iso urakka ja aikataulut usein kireitä, mutta VDF onnistui pitämään niistä kiinni. Vankkaa ammattitaitoa osoittaa muun muassa se, miten hyvin VDF kykeni suunnittelemaan tilat pohjapiirustuksien ja valokuvien perusteella.”

”Yhteistyömme on ollut meille arvokasta. Henkilökuntamme arvostaa tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden lisäksi niiden käytännöllisyyttä, mm. sitä, että materiaalivalinnoissa ja värien käytössä on huomioitu eläinlääkäriasemalla vaadittava hygienia ja puhtaanapito. Myös asiakkaamme ovat olleet ilahtuneita uudistuneista tiloistamme. Sini on nopea löytämään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin, esimerkiksi kalusteiden ja valaistuksen osalta. Ehkä kuitenkin kaikkein eniten arvostan Siniä aitona asiantuntijana, sillä hän uskaltaa haastaa myös asiakkaan näkemyksiä valtavaan kokemukseensa nojautuen. Se kertoo todellisesta luottoyhteistyöstä ja osaamisesta.”, Barkman tiivistää yhteistyön parhaat puolet.