BLOGI

16 loka 2016

TILAT TEHOKÄYTTÖÖN

Yritysten muuttuneet toimintatavat ovat muuttaneet yritysten tilojen käyttöä ratkaisevasti. Kehittynyt teknologia mahdollistaa etätyöskentelyn, liikkuvan työskentelyn sekä virtuaalisen työskentelyn ja tämä vaikuttaa paljon yrityksen tilojen käyttöön sekä tilaratkaisuihin. Etätyön etuina ovat säästöt fyysisen toimitilan kustannuksissa, työmatkojen ajassa ja työmatkaliikenteen kuluissa sekä päästöissä. Hyvän ja joustavan etätyön edellytyksenä ovat luottamus sekä toimivat tietoliikenneyhteydet.

Työtapojen muuttuminen asettaa uusia haasteita myös työtilojen suunnitteluun. Suunnittelun lähtökohtana on toimiva yrityskulttuuri, yrityksen toimintatavat sekä työnkuva ja siihen liittyvät toiminnot. Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon hyvä johtaminen sekä henkilöstön mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin etätyöskentelystä tai läsnä olemisesta riippumatta. Monimuotoisen tilan suunnittelussa onkin hyvä muistaa, että tärkeintä on löytää ratkaisu joka toimii niin akustiikaltaan, yksityisyydeltään ja toiminnoiltaan paremmin kuin perinteinen koppikonttori.

Tilasuunnittelussa tärkein tavoite on ymmärtää työntekijöiden tapa työskennellä, mitä työhön liittyy, mitä välineitä työn suorittamiseen tarvitaan, kuinka paljon tarvitaan yksityisyyttä tai hiljaisuutta, jotta voidaan luoda paras mahdollinen ratkaisu toimivan tilan suunnitteluun. Kuitenkin yhtä tärkeää on saada näkyviin myös yrityksen ilme, niin ettei aika pääse sitä kuluttamaan. Jokainen meistä on nähnyt tilan, johon ajan hammas on iskenyt eikä sellainen tila ole kenenkään tahtotoive. Hyvän tilan suunnittelun peruslähtökohta on se, että hyvin suunniteltu tila on kaunis ja toimiva vielä kymmenen vuoden jälkeenkin. Hyvin toteutetun ja suunnitellun sisustuksen näkeminen motivoi niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin innostumaan aina uudestaan ja uudestaan, kun he saapuvat yrityksen tiloihin, puhumattakaan luottamuksen herättämisestä.

Toimitilojen tilasuunnittelussa tilat jaetaan usein eri alueisiin. Tällä eritellään loogiset toiminnot julkisiin (asiakasvirta), puolijulkisiin (asiakkailla rajoitettu kulkuoikeus) ja sisäisiin alueisiin. Ensimmäisellä alueella sijaitsevat sisääntulo, aulatilat ja asiat joita halutaan asiakkaille viestiä (yritysilme, markkinoitavat tuotteet sekä palvelut). Sen jälkeen tulevat muut kohtaamistilat; kokouskeskus, mahdollinen näyttelytila, kahvilat, oleskelutilat sekä työtilat mobiilityöskentelyyn. Rauhallisimmalle paikalle sijoitetaan luonnollisesti keskittymistä vaativat työnteon tilat sekä muut sisäiset kohtaamistilat.

Oikeanlaisella suunnittelulla saadaan olemassa olevat neliöt tehokäyttöön ja tilat ovat muunneltavat sekä monikäyttöiset. Tehokkuus nousee, eikä perinteisiin koppikonttoreihin kukaan halua enää palata.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

sini